Persoonlijke gegevens

Hier kan je je persoonlijke gegevens aanpassen om deel te nemen aan de wedstrijden bij Tendens.

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van deze site. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. Voor meer info over ons beleid inzake privacy verwijzen we u naar de privacyregeling op onze site.